แบบไอเดียตกแต่งบูธแสดงสินค้า จาก Adidas

แบบไอเดียตกแต่งบูธแสดงสินค้า

ชม แบบไอเดียตกแต่งบูธแสดงสินค้า พร้อมรูปภาพเบื้องหลังการจัดทำ เป็นการแสดงสินค้าแฟชั่นของ Adidas ทั้งเสื้อผ้ารองเท้า รวมถึงแว่นแฟชั่น สินค้าแต่ละประเภทแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน ไม่มีฉากปิดกั้น สามารถเดินเข้าออกได้สะดวก การตกแต่งพื้นหลังฉากหรือวอลเปเปอร์จะออกแบบสีสัน รูปภาพให้เข้ากับสินค้าที่จัดวางด้านหน้า มีส่วนช่วยให้สินค้าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

บูธแสดงสินค้า Adidas

ขอบคุณภาพจาก
behance