แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม

ชม แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน ออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงาม ดูเป็นจุดสนใจแก่ผู้ผ่านไป ผ่านมา ภายในมีเครื่องไม้ เครื่องอุปกรณ์พร้อมสำหรับการขาย ตอนกลางคืนก็ยังมีแสงไฟภายในและภายนอกสามารถขายได้ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน หลังจากขายเสร็จแล้วสามารถปิดร้านได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดูมิดชิด และไม่แกะแกะคนผ่านไปผ่านมาอีกด้วย

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

แบบร้านขายขนม เบเกอรี่ ข้างถนน

ขอบคุณภาพจาก
deco-design.biz