แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล

ชมความสวยงามของ แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค เปิดให้เห็นคานไม้ ท่อต่างๆ รวมถึงผนังที่ไม่มีการฉาบแต่อย่างใด มีรูปวาดลวดลายเก่าๆ บนผนังอิฐบล็อกสีแดง โต๊ะอาหารสำหรับลูกค้า เป็นโต๊ะไม้ยาวๆ พร้อมม้านั่งและเก้าอี้ดูเหมือนโรงอาหารภายในโรงงาน ดูเก่า และมีสไตล์เป็นอย่างยิ่ง

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

ไอเดียตกแต่งห้องน้ำ สไตล์อินดัสเทรียล ดูเก่าแก่ สวยงาม คลาสสิค
แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

อีกมุมสวยๆ ของ แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล เห็นคานไม้ เห็นท่อต่างๆ สร้างบรรยากาศแปลกใหม่ให้กับร้านอาหารได้เป็นอย่างดี
แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

แบบร้านอาหาร สไตล์อินดัสเทรียล ตกแต่งเหมือนโรงงานเก่าๆ คลาสสิค

ออกแบบโดย
Kolar Studio
New York, NY, USA
behance